Data-integratie: noodzaak als je van ruwe data bruikbare data wilt maken

datacon

Wie de laatste jaren het nieuws rond al bestaande en te verwachten innovaties heeft gevolgd met betrekking tot het bedrijfsleven, die heeft daar mogelijk een duidelijke rode draad in ontdekt. Tegenwoordig lijkt het in het professionele leven met name te draaien om data. Aan de hand van deze data kan men immers meer gericht acties worden ondernomen, zo wordt er dan geredeneerd. Een probleem is echter dat het bij talrijke bedrijven jarenlang gangbaar was om met verschillende programma’s data te genereren. Doorgaans communiceerden die programma’s maar beperkt met elkaar; soms zelfs helemaal niet. Wie verdere stappen in de richting van een efficiënte toekomst wil zetten, mogelijk zelfs in relatie tot Artificial Intelligence, die zal aan data-integratie moeten doen. Dit houdt kortweg in dat data uit diverse programma’s netjes in één platform ondergebracht moeten worden. Welke kansen dat zoal biedt voor je organisatie? Je leest het hieronder. 

datacon

Welke kansen kan data-integratie bieden aan je organisatie?

Wanneer je een geslaagde data-integratie eenmaal achter de rug hebt en dus gebruik maakt van één handig en goed functionerend platform, dan heeft je bedrijf daar op de volgende manieren baat bij:

  • Met gecentraliseerde data bestaat er altijd nog maar één waarheid. Er kan nooit meer een meningsverschil bestaan omdat mensen hun informatie uit verschillende bronnen halen. 
  • Gecentreerd verzamelde data geven je een beter en realistischer beeld waar je organisatie nu eigenlijk echt staat.
  • Door al je data samen te voegen, te combineren, te fuseren en te ontdubbelen openbaren zich wellicht opeens nieuwe kansen voor nieuwe businessmodellen.
  • Alle werknemers en andere betrokkenen van je organisatie zullen sneller en efficiënter kunnen werken. Moeizame en langdurige zoektochten om de juiste informatie boven tafel te krijgen behoren dan immers tot het verleden.